1 súbor max 3Mb

Súhlas so spracovaním osobných údajov

(podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári, kontaktnom formulári na stránkach spoločnosti Kontaktne informacie spolocnosti podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) spoločnosti Kontaktne informacie spolocnosti na účely spracovania a vyhodnotenia podkladov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.