Ako môže poukázať 2% z dane právnická osobu:

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Pri každom darovaní 2% právnickou osobou pre OZ POSSIBILITAS pre konkrétneho klienta je nutné vyžiadať si od právnickej osoby tú časť daňového priznania, kde je uvedená OZ POSSIBILITAS a suma, ktorú poukazujú.

Bez tohoto podkladu nebude môcť klient čerpať darované 2%.