Prečo byť členom klubu POSSIBILITAS

  • Iba člen klubu POSSIBILITAS sa môže uchádzať o GRANT
  • Možnosť zorganizovať verejnú zbierku alebo charitatívnu akciu
  • Možnosť zbierať a čerpať 2% z daní
  • Možnosť získať zľavu na rehabilitačný pobyt v našom centre

Výška členského poplatku je 10,- Eur / rok – splatný vždy do konca januára.

Číslo účtu : SK59 1100 0000 0029 4904 1166