Super Inductive System je neinvazívny terapeutický prístroj. Princíp výkonového indukčného systému spočíva v intenzívnom elektromagnetickom poli, ktoré má pozitívne liečebné účinky na ľudské tkanivo. Fokusovaný aplikátor generuje elektromagnetické pole o intenziteaž 2,5 T, vďaka ktorému je terapia cielená a preniká do hlboko uložených tkanív. Medzi hlavné liečebné účinky patrí predovšetkým úľava od bolesti, podpora hojenia zlomenín, svalová relaxácia, svalová stimulácia a kĺbová mobilizácia.

KĹBOVÁ MOBILIZÁCIA

Kĺbová mobilizácia je dosiahnutá vďaka repetitívnej kontrakcii svalov, obklopujúcich kĺbové puzdro. Repetitívne kontrakcie nahrádza manuálnu kĺbovú mobilizáciu, pri ktorej dochádza k obnoveniu kĺbovej vôle.

HOJENIE ZLOMENÍN

Intenzívne elektromagnetické pole vedie k hyperemizačno-trofotropickému účinku v postihnutej oblasti
a podporuje tvorbu cievneho a neskôr chrupavkovitého svalu. Následne dochádza k postupnej mineralizácii chrupavky a kostnej remodelácii.

MYOSTIMULÁCIA

Interakciou elektromagnetického poľa a nervosvalového tkaniva dochádza k depolarizácii nervu a svalovej kontrakcii. Na základe zvolenej stimulačnej frekvencie môže byť SIS indikovaný na svalovú facilitáciu či posilňovanie svalu.

REDUKCIA SPASTICITY

Výkonový indukčný systém inhibuje zvýšený svalový tonus pomocou jeho regulácie cez miechovú úroveň kontroly svalového tonusu. Tento účinok možno vyžiť najmä v liečbe spasticity pri centrálnych motorických postihnutiach.