Laser terapia

1 aplikácia 25,-
5 aplikácii 100,-
10 aplikácii 200,-

Magnet terapia

1 aplikácia 15,-
5 aplikácii 70,-
10 aplikácii 140,-

Elektro terapia

1 aplikácia 15,-
5 aplikácii 70,-
10 aplikácii 140,-

Oxygen terapia

15 min 5,-
30 min 9,-
45 min 13,-

Uvedené ceny sú v EUR a sú platné od 1.8.2020