Biofeedback je prirodzená a bezpečná metóda pre optimalizáciu mozgových vĺn. Sníma elektrickú aktivitu mozgu a poskytuje informácie v reálnom čase o tom, či mozog vyžaruje žiadúcu alebo nežiadúcu aktivitu. Pomocou sledovania filmou, rozprávok alebo hrania hier sa učíte zefektívnovať čiinosť mozgu a tím upraviť nervové alebo emočné problémy, zlepšiť koncentráciu, pamäť, výkonnosť a odolnosť voči stresu s dlhoddobým účinkom.