Je to fyzikálnu terapiu, ktorá využíva pozitívne účinky tepla na celý organizmus. Pri tejto metóde aplikujeme lokálne teplo na veľké svalové skupiny v ktorých následkom pôsobenia tepla vyvoláme veľké prekrvenie. Vďaka hlbokej hyperemizácií dochádza vo svaloch k regeneračným procesom, relaxácií svalových vláken, zníženiu patologicky zvýšenému svalovému napätiu a celkovému zmierneniu spasticity.