Je kozmický oblek, ktorý bol vytvorený pre potreby ruských kozmonautov, u ktorých prostredníctvom pôsobenia antigravitačnej sily v kozme dochádzalo k atrofií (ochabovanie) svalov s následnou osteoporózou (odvápnovanie kostného tkaniva).

V roku 2002 bol tento ruský oblek ako upravená forma zaradený v USA do terapie u detí s neuromuskulárnymi poruchami.

Ide o špecifický proprioceptívny oblek, ktorý vytvorí vonkajšiu podpornú kostru klientovi s neurologickými poruchami. Jednotlivé časti obleku sú navzájom pospájané elastickými gumami. Kostým aktivuje potrebné svalové skupiny, umožní dynamickú korekciu pohybu, ovplyvní celkové držanie tela a hlavy. Pomocou kostýmu dokážeme aktivovať správne pohybové vzorce a zároveň utlmiť už naučené patologické vzorce pohybu.

Vďaka systému pospájaných gúm je možné u klienta nastaviť veľkosť zaťaženia v rozmedzí od 5 do 40 kg.

 

Hlavným prínosom metódy Therasuit je:

 • poskytovanie hlbokej propriorecepcie
 • obnovuje ontogenetický vývoj
 • poskytuje aktiváciu svalov potrebných na stabilizáciu
 • normalizuje svalový tonus
 • priaznivo ovplyvnuje vnímanie ťažiska a polohy tela ako takého
 • aktivuje posturálne svaly
 • poskytuje dynamickú nápravu patologických vzorcov pohybu
 • upravuje zlý stereotyp chôdze
 • zlepšuje koordináciu a rovnováhu
 • pomáha zvýšiť hustotu kostného tkaniva pomocou dynamickej aktivity svalov

Metóda Therasuit

Špeciálny oblek Therasuit výrazne zvyšuje terapeutický účinok neurokinezilogického cvičenia na nervový systém. Cvičenie v tomto obleku je veľmi intenzívne a špecifické, preto túto metódu zaradujeme medzi vysoko individuálnu, intenzívnu a posilňujúcu.

Počas cvičenia sa klient snaží naučiť nové a správne pohybové vzorce, výrazne sa pri takomto učení musí zapájať mozgová kôra. Takéto učenie si vyžaduje veľmi únavnú koncentráciu a sústredenosť, čo je pre klienta veľmi vyčerpávajúce, no postupne častým opakovaním pohybového vzorcu sa CNS snaží presunúť naučený pohyb do podkôrovitých centier mozgu a daný pohybový vzorec zautomatizovať. Takto riadený pohyb je rychlejší a menej únavný.

Pokiaľ cvičenie trvá aspoň dva týždne, zvyšuje sa hladina kyslíka v tkanivách, mozog začína vylučovať neurotrofický faktor, ktorý napomáha k vytvoreniu nových neurosynaps (prepojení) a docielime tak k mnohonásobnému prepojeniu jednotlivých nervových buniek a následne tieto novovzniknuté prepojenia pomocou spravnej stimulácie využívať.

Ako náhle cvičíme a stimulujeme mozog správnymi podnetmi 3 až 4 týždne, všetky novovzniknuté prepojenia sme spojili a BDNF (mozgový proteín) prechádza do jadra a vytvorí nove neuróny (nervové bunky), ktoré ale musíme naďalej stimulovať aby sa vedeli dokonale vyvinúť.

Čím viac nových podnetov mozog dostáva a spracováva, tým viac sa tvorí nervových prepojení a nervových buniek.

Vďaka kvalitnej a intenzívnej rehabilitácií môžeme docieliť zlepšenie kognitívnych funkcií.

Program Therasuit

Intenzívny rehabilitačný program Therasuit poskytujeme v trvaní 2 až 4 týždnov.

V priebehu 2,5 terapeutických hodín denne, 5 dní v týždni, absolvuje klient:

 • oxygenoterapia
 • pozitívna termoterapia
 • stimulačná masáž
 • cvičenie  Therasuit

V rámci cvičenia Therasuit absolvuje podľa potrieb:

 • cvičenie v klietke (spider), ide o systém lán, kladiek a závaží
 • aktivácia a posilnenie oslabených jednotlivých svalových skupín
 • propriorecepcia
 • nácvik správnych pohybových vzorcov
 • utlmenie a zníženie patologických vzorcov
 • nácvik koordinácie pohybov
 • kondičný tréning
 • výcvik rovnováhy a stability
 • funkčný tréning
 • DNS tréning
 • nácvik chôdze

Takýto terapeutický program, podľa potrieb klienta, môže byť rozšírený o ďalšie doplnkové terapie ako

 • magnetoterapia
 • elektroliečba
 • biolampa
 • kinesiotaping
 • kyslíková terapia