Zdravotná dokumentácia
Intenzívny program TheraSuit je fyzicky náročný, preto je nutné, aby sme sa pred samotným absolvovaním tohoto programu zoznámili so zdravotnou dokumentáciou a rozhodli, či je tento program vhodný pre klienta.
Preto nám v prípade zaújmu o pobyt v našom centre, zašlite prostredníctvom nižšie uvedeného formuláru:
1. Lekársku správu (najlepšie poslednú)
2. Plánované zákroky
3. Kontakt - bydlisko, mail a telefón

Potvrdenie objednávky
V priebehu týždňa sa oboznámime s dokumentáciou a ozveme sa na uvedený kontakt.

Nástup a Platba
Ihneď po dohodnutí si termínu nástupu, Vám bude zaslaná na uvedený kontakt zálohová faktúra, ktorú je nutné uhradiť minimálne 10 kalendárnych dní pred nástupom.

 

1 súbor max 3Mb

Súhlas so spracovaním osobných údajov

(podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári, kontaktnom formulári na stránkach spoločnosti Kontaktne informacie spolocnosti podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) spoločnosti Kontaktne informacie spolocnosti na účely spracovania a vyhodnotenia podkladov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.