Zdravotná dokumentácia
Intenzívny program TheraSuit je fyzicky náročný, preto je nutné, aby sme sa pred samotným absolvovaním tohoto programu zoznámili so zdravotnou dokumentáciou a rozhodli, či je tento program vhodný pre klienta.
Preto nám v prípade zaújmu o pobyt v našom centre, zašlite prostredníctvom nižšie uvedeného formuláru:
1. Lekársku správu (najlepšie poslednú)
2. Plánované zákroky
3. Kontakt - bydlisko, mail a telefón

Potvrdenie objednávky
V priebehu týždňa sa oboznámime s dokumentáciou a ozveme sa na uvedený kontakt.

Nástup a Platba
Ihneď po dohodnutí si termínu nástupu, Vám bude zaslaná na uvedený kontakt zálohová faktúra, ktorú je nutné uhradiť minimálne 10 kalendárnych dní pred nástupom.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

(podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári, kontaktnom formulári na stránkach spoločnosti Kontaktne informacie spolocnosti podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) spoločnosti Kontaktne informacie spolocnosti na účely spracovania a vyhodnotenia podkladov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.