Pripravujeme pre Vás na rok 2022 tieto GRANTY:

  • Grant Nadácie VOLKSWAGEN – od 1.3.2022 môžete zasielať prihlášky – VIAC INFO – alebo priamo PRIHLÁŠKA
  • Grant Buď lepší – Termín upresníme
  • Grant Nadácie Jána Korca
  • Grant v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA

Podmienky získania každého GRANTU:

Každý uchádzač o GRANT v centre zdravia POSSIBILITAS, musí byť členom KLUBU POSSIBILITAS. ( podmienky členstva sú uvedené v menu „KLUB“ )

Jednotlivé GRANTY majú svoje osobitné podmienky, ktoré sú jednoznačne stanovené konkrétnou nadáciou a sú vždy zverejnené na našej stránke a i na stránke danej nadácie.